in tem bảo hành ĐỘ BỀN BẢN KHI IN


Mới đây hãng Fuji đã in tem bảo hành thông báo rằng loại bản photopolimer nhạy sáng với ánh in tem bảo hành sáng violet của họ hiện nay đang được bán trên thị trường cho chất lượng tương đương như các loại bản nhiệt có cùng độ bền bản.Độ bền bản sau khi được nung của nó in tem bảo hành từ 200.000 đến một triệu lược in. 
Tuy nhiên, loại bản này đòi hỏi mức năng lượng laser 30nm và không giống như các loại bản nhiệt , tất cả các loại bản nhạy sáng cần phải được xử lý cẩn thận với ánh sáng ban ngày mặc dù các loại bản nhạy với ánh sáng violet cũng có thể được xử lý trong điều kiện ánh sáng ban ngày ngã vàng . các loại bản nhạy sáng cũng có thể bị ghi già hay ghi non (thiếu sáng) do sự biến đổi mức năng lượng chiếu sáng trong suốt quá in tem bảo hành trình ghi bản. Các vấn đề khác cũng có thể xãy ra khi hoá chts hiện quá mạnh hay quá yếu và thời gian hiện quá lâu hay quá mau.
Thật ra , trong thực tế, khi so sánh quá trình hiện bản giữa các loại bản với nhau thì qu trình hiện bản nhiệt ít phức tạp nhất (Kỹ thuật ghi bản trên các loại bản truyền thống nếu xét đến còn đơn giản hơn vì đôi khi không cần hiện bằng máy mà có thể hiện bản thủ công) . Nó có khuynh hướng tiêu hao ít hoá chất khi hiện hơn. Điều này rất quan trọng vì hoá chất hiiện rửa có thể chiém tối thiểu 10% khi tính chi phí cho một bản kẽm được ghi.
Chính vì các loại bản nhiệt tiêu tốn ít hoá chất hơn khi hiện bản nên nó cũng tạo ra ít cặn bã hay chất thãihơn và thời gian bảo trì máy hiện cũng ít hơn . Lấy ví dụ, hãng Kodar Polychrome Graphic đã ước tính rằng một công ty cở vừa có từ 2 đến 4 máy in phải mất đến 6 giờ lao động hàng tuần để rửa máy hiện bản nhạy sáng hay xử lý các vấn đề phát sinh do máy hiện các loại các loại bản nhạy sáng gây ra.Tuy nhiên, trong thời gian tới các loại bản nhạy sáng chắc chắn sẽ được cải tiến phát huy các ưu điểm và loại bỏ các hạn chế của nó.

Tài liệu In tem bảo hành