in tem bảo hành CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHÁT SINH KHI IN


Các quá trình xử lý in tem bảo hành phát sinh có thể được yêu cầu đối với các in tem bảo hành loại bản nhạy nhiệt ví dụ như phải được nung trước khi ghi để tăng dộ nhạy và phải được làm sạch trước khi hiện cũng như phải numg sau khi hiện để làm tăng in tem bảo hành độ bền bản.
Những điều này không chỉ ảmh hưởng đến chi phí cho năng lượng tiêu thụ mà còn làm tăng thêm tính phức tạp xét về mặc kỹ thuật.
Tuy nhiên các bước phát triển mới đây của loại bản nhạy nhiệt cho thấy khả năng gia tăng số lượt in mà không phải nung bản.
Ngoài ra, còn phải kể đến sự khác biệt giữa các loại hoá chất hiện rữa sử dụng cho mỗi loại bản, mỗi loại bản điều phải được hiện rửa bằng các loại hoá chất tương thích với nó theo khuyến cáo của các nhà in tem bảo hành sản xuất chứ không thể tuỳ nghi sử dụng như các loại bản truyền thống. Những vấn đề phát sinh do sử dụng không đúng loại thuốc hiện co0s khuynh hướng xảy ra trên loại bản nhạy sáng nhiều hơn là trong loại bản nhạy nhiệt.
Trong giai đoạn phát triển của CTP hiện nay, các nhà in cũng có thể kết hợp việc hiện bản nhạy nhiệt chung với các loại bản truyền thống.Đây là một ý tưởng được Paul Burton đưa ra, nhà máy in của ông hiện đang dùng loại máy Screen 8000 II có thể xử lý luôn cả các bản Electra Excel củaKPG. Oâng dã nói "Trên thực tế,chúng ta có thể đưa cả bản CTP lẫn bản truyền thống vào hiện chung để tiết kiệm các chi phí không cần thiết và diện tích đặt máy hiện".
Khi đề cập đến yếu tố môi trường, không có một công nghệ nào hoàn thiện cả và phải mất một thời gian dài để có thể chế tạo một hệ thống lọc và xử lý các chất thải cho các hệ thống máy hiện nay.

Tài liệu In tem bảo hành