in tem bảo hành Công cụ Heidelberg Prinect Color Toolbox giúp tối ưu cân bằng xám


cung cấp hệ thống số in tem bảo hành liệu đo lường cần thiết. Dữ liệu ghi nhận được in tem bảo hành từ việc đo màu và điều kiện đo sẽ tạo thành cơ sở cho việc canh chỉnh chính xác. Kết quả của việc kết hợp lưu đồ Prinect với máy in sẽ góp phần làm in tem bảo hành giảm thiểu lãng phí và thời gian chuẩn bị.
hiểu rõ được tính quan trọng củahóa đơn giá trị gia tăngnên chúng tôi đặt lên hàng đầu về yếu tố con người, và một yếu tố không kém phần quan trọng hơn đó là công nghệ. Với nhân viên được huấn luyện đào tạo nghiệp vụ từ các cơ quan thuế sẽ tư vấn cho quý khách một ấn phẩm hóa đơn vừa đẹp, đúng luật thuế và mức chi phí phù hợp. Hơn nữa máy móc công nghệ in offset 4 màu,in hoa văn bảo mật chống giả hi vọng in tem bảo hành sẽ đáp ứng các nhu cầu của mọi khách hàng.
Sự tái tạo chính xác giá trị cân bằng xám là thước đo chính yếu cho quá trình in. Cho đến nay, người thợ in chủ yếu dùng việc kiểm tra bằng mắt thường để đạt được cân bằng xám chính xác bằng cách thay đổi độ dày của các lớp mực khác nhau trong suốt quá trình in.
Tuy nhiên, điều này lại mang đến một kết quả không mong muốn là thay đổi tất cả các giá trị tone màu, gây khó khăn cho quá trình kiểm soát. Yêu cầu chính xác càng cao càng làm gia tăng lãng phí giấy in, kết quả là kéo dài thời gian chuẩn bị.
Chức năng tối ưu cân bằng xám Prinect Color Toolbox của Heidelberg cung cấp một giải pháp cải tiến mới cho lưu đồ Prinect. 
Cân bằng xám chính xác có thể đạt được trong công đoạn ghi bản, yêu cầu phải cân chỉnh quá trình thật chính xác. Với phương pháp này, người vận hành sẽ in ghi một bài test sau khi bản in đã được tuyến tính hóa (linearized) và cân chỉnh (calibrated), bài test này sẽ
cung cấp hệ thống số liệu đo lường cần thiết. Dữ liệu ghi nhận được từ việc đo màu và điều kiện đo sẽ tạo thành cơ sở cho việc canh chỉnh chính xác. Kết quả của việc kết hợp lưu đồ Prinect với máy in sẽ góp phần làm giảm thiểu lãng phí và thời gian chuẩn bị.
hiểu rõ được tính quan trọng củahóa đơn giá trị gia tăngnên chúng tôi đặt lên hàng đầu về yếu tố con người, và một yếu tố không kém phần quan trọng hơn đó là công nghệ. Với nhân viên được huấn luyện đào tạo nghiệp vụ từ các cơ quan thuế sẽ tư vấn cho quý khách một ấn phẩm hóa đơn vừa đẹp, đúng luật thuế và mức chi phí phù hợp. Hơn nữa máy móc công nghệ in offset 4 màu,in hoa văn bảo mật chống giả hi vọng sẽ đáp ứng các nhu cầu của mọi khách hàng.
hiểu rõ được tính quan trọng củahóa đơn giá trị gia tăngnên chúng tôi đặt lên hàng đầu về yếu tố con người, và một yếu tố không kém phần quan trọng hơn đó là công nghệ. Với nhân viên được huấn luyện đào tạo nghiệp vụ từ các cơ quan thuế sẽ tư vấn cho quý khách một ấn phẩm hóa đơn vừa đẹp, đúng luật thuế và mức chi phí phù hợp. Hơn nữa máy móc công nghệ in offset 4 màu,in hoa văn bảo mật chống giả hi vọng sẽ đáp ứng các nhu cầu của mọi khách hàng.

Tài liệu In tem bảo hành